Data analyse

Voor applicaties die met grote hoeveelheden data werken, is functionaliteit nodig om deze hanteerbaar houden.

Oplossingen

Datavalidatie

Inkomende data kan fouten bevatten, of onvolledig, inconsistent of onwaarschijnlijk zijn. Samen met onze klanten bepalen we welke methodes we het best kunnen toepassen om de datakwaliteit optimaal te maken. Zo kan validatielogica bijvoorbeeld verschillende statussen toekennen zoals 'geaccepteerd', 'afgewezen', of 'gemarkeerd voor manuele validatie'.

Doorsnedes

Bij data-records met meerdere eigenschappen zijn verschillende groeperingen mogelijk. In overleg met data-analisten bepalen we relevante doorsnedes (aggregaties). Afhankelijk van de grootte van de datasets kunnen deze synchroon of asynchroon worden uitgerekend.

Dashboards

Met dashboards tonen we KPI's, rapportages en doorsnedes in overzichtelijke diagrammen, en maken we bijvoorbeeld veranderingen in de tijd inzichtelijk. Als de data zich ervoor leent kunnen extrapolaties en trendlijnen worden berekend.