Scrum

Sinds we in 2016 zijn overgestapt op Scrum (Agile) werken, willen we niet anders meer. Waarom het zo goed werkt voor ons? Dat zit hem in verschillende punten.

Een belangrijke factor is de samenwerking met de product owner van onze klant. Omdat hij of zij in die rol onderdeel uitmaakt van het Scrum team, is continue afstemming over het product en de werking gegarandeerd. Na een aantal sprints voelt een product owner vaak meer als een collega dan als klant. Je ziet product owners dan ook vaak bij ons op kantoor rondlopen.

Ook de flexibiliteit die Scrum biedt is belangrijk. Een product ontwerpen en bouwen kan op zoveel manieren , het is heerlijk om te weten dat je nieuwe inzichten altijd kan meenemen in een volgende sprint.

Scrum faciliteert regelmatige "checkmomenten", waarop we checken of we nog werken aan de juiste onderdelen of dat we willen bijsturen. In de dagelijkse standup bijvoorbeeld. En tijdens de demo aan het eind van een sprint. Daar laten we de functionaliteit zien die in de sprint is gemaakt en die we – als we dat willen – live kunnen zetten. Zo groeit je site of applicatie elke paar weken.

Hoe werkt Scrum

Ben je nog niet bekend met Scrum? Hier leggen we uit wat Scrum werken (voor ons) betekent.

Scrum is een framework om op een flexibele manier oplossingen te ontwikkelen. Wanneer we samen met je aan de slag gaan, beginnen we met je wensen te vertalen naar epics en stories. We schatten de onderlinge grootte van deze stories in – dat doen de developers – en zetten de stories in volgorde van prioriteit – dat doet de product owner.

Daarna gaan we in de vorm van één of meer sprints met de stories aan de slag. Een sprint start met een sprintplanning, waarin het Scrum team bespreekt aan welke stories gewerkt wordt in de sprint. Op elke sprintdag is er een korte standup met het team. Aan het einde van de sprint is er een sprintdemo, waarin het eindresultaat van de sprint wordt opgeleverd. Aansluitend aan de demo hebben we een retrospective, waarin we de sprint evalueren.

Onze Scrum master begeleidt alles en leert het team te werken volgens de Scrum principes.

Begrippen

epics
een onderdeel van het werk dat te groot is om in één keer uit te voeren - wordt opgedeeld in verschillende stories
stories
eenheden van werk – worden samen besproken, ingeschat en geprioriteerd
product owner
vertegenwoordiger van de klant – prioriteert het werk en beantwoordt vragen van developers, heeft beslissingsbevoegdheid
sprint
aaneengesloten periode van 2 of 3 weken waarin het Scrum team aan de slag gaat
sprintplanning
start van de sprint – de ingeschatte stories worden in volgorde van prioriteit gezet en de developers geven aan hoeveel stories ze denken te kunnen verwerken in de sprint
Scrum team
bestaat uit de product owner, Scrum master en developers
standup
dagelijks overleg van 15 minuten waarin developers vertellen aan welke stories ze werken en  waar ze eventueel vastlopen / input nodig hebben
sprintdemo
demo van het eindresultaat van de sprint - alle stakeholders van de klant zijn welkom
retrospective
meeting aan het eind van de sprint waarin het Scrum team bespreekt hoe de sprint ging: wat ging goed en wat kan de volgende sprint beter?
Scrum master
begeleidt en faciliteert het Scrum team in het op de juiste manier toepassen van de Scrum werkwijze