Zorg

We hebben meer dan 10 jaar ervaring in het zorgdomein. Daarom begrijpen we de gevoeligheden en dynamiek van de sector.

Oplossingen

Platforms

Veilig contact tussen hulpverleners en cliënten. Zo stonden we zo'n 10 jaar geleden bijvoorbeeld aan de basis van het Jouw Omgeving platform.

Aanmeldflows

Een account aanmaken, two-factor authenticatie, wachtwoordsterktemeters, etc. Aanmeldflows kunnen gekoppeld worden aan workflows voor hulpverleners. Formulieren zijn flexibel te maken en aan te passen.

Forum, blogs & ervaringsverhalen

Bezoekers kunnen anoniem of ingelogd forumtopics aanmaken of een ervaringsverhaal of blogpost schrijven. En daar natuurlijk ook op reageren.

Chat

Beveiligde chat tussen hulpverleners en cliënten. Anoniem of niet-anomiem.

Stepped Care

Door verschillende functionaliteiten te combineren, maken we "stepped care" oplossingen. De behandeling of oplossing voor een cliënt wordt daarmee afgestemd op de ernst van de problematiek. Cliënten kunnen beginnen met het raadplegen van informatie, en indien nodig via lotgenotencontact en zelftests / zelfhulpprogramma's doorstromen naar online behandeling.

Online behandelprogramma's

Hulpverleners kunnen op maat online behandelprogramma's inzetten. Met verschillende interactiemomenten en de mogelijkheid de status en voortgang van cliënten te monitoren.

Zelftests

Zelftests die we samen met jou maken, of die je helemaal zelf kan samenstellen. Vragen, antwoordopties met verschillende wegingen en resultaten afhankelijk van de totaalscore.

Koppelingen

Bijvoorbeeld voor het integreren van content van betrouwbare externe partijen in je eigen site. Zie ook: API's.

Privacy en veiligheid in de zorg

Zorggegevens zijn door de Autoriteit Persoonsgegevens aangeduid als "bijzondere persoonsgegevens" en vereisen extra bescherming. We gaan zorgvuldig om met de data die we verwerken. Dat zie je bijvoorbeeld aan onze ISO-27001 certificering.